“Když začínáte z ničeho, může se stát cokoli!”

bizon

Přijďte na naše divadelní vystoupení. Představení improvizačního divadla vznikají vždy na místě, hrajeme bez předem připraveného scénáře. Žádná dvě nebudou stejná! Navíc jako diváci máte v rukou moc se aktivně zapojit a zadat hercům téma, na které mají hrát. Tak nás přijďte prověřit!